Cách Đặt Hoa Nhanh

Qúy Khách Cần Chuẩn Bị Trươc Những Thông Tin Như Sau:

Mã số hoa

Địa chỉ giao hoa

Tên và số điện thoại người đặt hoa

Tên và số điện thoại người nhận hoa

Thời gian giao hoa

Nội dung lời nhắn (thiệp, biển cắm hoa)

 

VÀ GỌI TỚI SỐ ĐIỆN THOẠI HOTLINE 090 189 7868 ĐỂ ĐƯỢC CHỐT ĐƠN HÀNG NHANH NHẤT